Decanaat | Loopbaanbegeleiding

Decanaat | Loopbaanbegeleiding

Op het Lodewijk College vinden wij het van belang om de leerlingen goed voor te bereiden op de keuzes die zij maken tijdens hun schoolloopbaan. De decaan informeert de ouders en leerlingen over passende vervolgopleidingen en organiseert activiteiten in het kader van de loopbaanoriëntatie van de leerling. Het is het streven om de leerling inzicht te geven in de eigen talenten en interesses en de daarbij aansluitende opleidingen en beroepen.

Voor ieder leerjaar staat er een jaarlijkse informatieavond op de kalender. Tijdens deze avond informeren we de ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen van een bepaald leerjaar over de belangrijke beslissingen die zij dat jaar moeten maken. Je kunt hierbij denken aan de keuze van het juiste profiel/vakkenpakket.

Je kunt bij de decaan altijd terecht voor extra informatie. Hierbij kun je denken aan:

 • Mogelijke vervolgstappen in de schoolloopbaan
 • Interessetest
 • Educatiemateriaal
 • Aanvragen voor open dagen/meeloop dagen
 • Passende informatie over de vervolgopleiding

 

Decaan vmbo, havo, vwo, gymnasium

Mevrouw B.I.R. Pauwels, pau@lodewijkcollege.nl , iedere dag werkzaam, behalve woensdagmiddag.

 

  LOB-coaches:

  vmbo kb1/kb2 De heer S. de Haas

  sha@lodewijkcollege.nl

  vmbo kb3/kb4 De heer M. Kips

  mki@lodewijkcollege.nl

  vmbo T1/T2 De heer A. van Lare

  ala@lodewijkcollege.nl

  vmbo T3/T4 vacature

   

  havo / vwo De heer J. van der Steen

  jst@lodewijkcollege.nl

  Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, neem dan via bovenstaande e-mailadressen contact op.