Ondersteuningsteam (OT)

Het ondersteuningsteam

Op het Lodewijk College werken we met een Ondersteuningsteam (OT). Het OT bestaat uit intern begeleiders, leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundige en orthopedagogen. Het OT overlegt regelmatig om te komen tot het juiste ondersteuningstraject voor iedere aangemelde leerling. Dat kan gaan om uiteenlopende vragen betreffende leer- en gedragsproblematiek of welbevinden.

Ken je nog niemand van het ondersteuningsteam, dan kun je een berichtje sturen naar mevrouw Ankie van den Brande (abd@lodewijkcollege.nl) voor locatie OV, of naar mevrouw Nathalie van Bremen (nbe@lodewijkcollege.nl) voor locatie ZL. Zij kunnen je dan verder helpen.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het is een wettelijke verplichting voor de school om over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te beschikken. De meldcode is bedoeld om medewerkers op school te ondersteunen in het omgaan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Openheid in deze vindt de school erg belangrijk.
Indien er signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn zal zo snel mogelijk met betrokkenen contact worden gezocht. Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op: www.meldcode.nl

Informatiepagina's

De subrubrieken van deze pagina bevatten informatie voor jongeren en ouder(s)/verzorger(s) over verschillende onderwerpen. Neem gerust een kijkje.