Vergadering klankbordgroep havo/vwo

17 feb 2020 19:30-21:00

Locatie Zeldenrustlaan, lokaal B.05