Voorlichting Scalda voor leerlingen vmbo b-k-t leerjaar 3/4

6 december 2021 om 19:30 t/m 20:45

Docenten van Scalda komen voorlichting geven over de diverse studiemogelijkheden. Leerlingen vmbo b-k-t 3/4 en één ouder/verzorger zijn welkom in de aula van locatie Oude Vaart.