TTO informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) leerlingen groep 8

9 maart 2023 om 19:00 t/m 21:00

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8

Wij organiseren een voorlichtingsavond voor basisscholieren en hun ouder(s)/verzorger(s) die belangstelling hebben voor tweetalig onderwijs.

Deze voorlichtingsavond vindt plaats op 9 maart 2023. We starten om 19:30 uur in de aula van het Lodewijk College aan de Zeldenrustlaan.

Indien u belangstelling heeft om deze avond bij te wonen, willen wij u vriendelijk verzoeken een korte mail te sturen naar hlo@lodewijkcollege.nl met daarin vermeld: aanmelding informatieavond TTO en het aantal personen waarmee u de voorlichting wilt bijwonen.                                       

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw belangstelling in onze tweetalige afdeling.

Met vriendelijke groet,

 

Hanneke Loosschilder

Coördinator TTO 1-3

 

Dimitri Sijnesael

Coördinator TTO 4-6