Dag van de talen

26 september 2024

De Raad van Europa heeft 26 september ingesteld als de 'Europese Dag van de Talen' waarop de taaldiversiteit van Europa wordt gevierd en het leren van talen wordt gestimuleerd. Op deze dag vinden er tal van activiteiten plaats om op bijzondere wijze aandacht te vragen en te besteden aan 'vreemde talen'.

Europese Dag van de Talen

Er zijn ruim 200 Europese talen, waarvan 24 officiële EU-talen en zo'n 60 regionale/minderheidstalen.

De 'Europese Dag van de Talen' is een initiatief van de Europese Commissie en de Raad van Europa. Allerlei culturele en taalinstellingen, verenigingen, universiteiten en vooral scholen nemen eraan deel. Sinds 2001, het 'Europees Jaar van de Talen', wordt elk jaar op 26 september de 'Europese Dag van de Talen' gehouden.

De algemene doelstellingen van 'Europese Dag van de Talen' zijn:

  • het publiek op de hoogte brengen van het belang van het leren van talen om meertaligheid en intercultureel begrip te vergroten
  • het bevorderen van rijke taalkundige en culturele diversiteit in Europa, die moet worden behouden en bevorderd
  • het aanmoedigen van het levenslang leren van talen in en buiten school, voor zowel studiedoeleinden, uitwisseling, professionele behoeften, ter bevordering van mobiliteit of gewoon voor het plezier.