Op deze pagina worden de aankomende activiteiten vermeld.

Vrijdagavond 13 december: Studievoorlichting door oud-leerlingen