Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage (MaS)  is een vorm van leren, die onderdeel uitmaakt van het lesprogramma. Leerlingen doen hierbij allerlei vrijwilligerswerk bij verenigingen, instellingen of bedrijven. Door de maatschappelijke stage maak je kennis met allerlei kanten van de samenleving.

Maatschappelijke stage is niet wettelijk verplicht, maar de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen kiezen er voor deze vorm van stage als verplicht onderdeel van het schoolprogramma aan te bieden. Maatschappelijke stage is geen beroepsstage om je te oriënteren op een bepaald beroep. Je moet het meer zien als een karaktervorming, namelijk hoe je in de maatschappij staat.

Doel van de maatschappelijke stage

Naast de kennis van allerlei onderdelen van de maatschappij word je nauwer betrokken bij onze samenleving. Je wordt je bijvoorbeeld bewust van de noodzaak van vrijwilligerswerk. De samenleving kan alleen goed draaien door de inzet van voldoende vrijwilligers. Zo bereid je je met de maatschappelijke stage voor op een volwaardige deelname aan die samenleving. We geven actief burgerschap inhoud doordat je wat betekent voor je naasten. Dit sluit naadloos aan bij de identiteit van onze school.

De omvang en verplichting van de maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is verplicht in klas 3. De omvang van de maatschappelijke stage bedraagt voor vmbo b/k 16 uur, voor vmbo t/g 20 uur en voor havo/vwo leerlingen 24 uur. De stage-uren (vrijwilligerswerk) vul je buiten de ingeroosterde lessen in. Dit kan ook 's avonds, in het weekend of in vakanties zijn, afhankelijk van de wensen van de organisatie. Aan het einde van het schooljaar moet de maatschappelijke stage met een voldoende afgerond zijn.

Welke stappen neem je

  • Alle deelnemende leerlingen krijgen toegang tot het portaal op onze website. Inloggen doe je met hetzelfde leerlingnummer en wachtwoord waarmee je ook op de mail en magister inlogt.
  • Leerlingen zoeken zelf een stageplaats, vanzelfsprekend denken mentoren mee als leerlingen niet slagen in het vinden van een stageplaats.
  • Na het tekenen van de stageovereenkomst door de instelling en goedkeuring van de stagecoördinator kan de leerling aan de slag. Goedkeuring vindt plaats, nadat de leerling de overeenkomst ondertekend heeft ingeleverd bij de stagecoördinator.
  • Gewerkte uren worden toegevoegd aan de urenstaat en het digitale logboek.
  • Na het inleveren van een ondertekende urenstaat aan de stagecoördinator, is de stage voltooid.

Begeleiding

Tijdens het vrijwilligerswerk word je door iemand in de organisatie of vereniging begeleid. Daarnaast besteden we op school aandacht aan je stage. Samen willen we ervoor zorgen dat jouw stage-tijd leuk en leerzaam wordt!

Voorwaarden

De stage is onbetaald. Je werkt voor een non-profit organisatie (een organisatie zonder winstoogmerk).

Coördinatie, begeleiding en administratie

Voor meer informatie, met vragen, ideeën of suggesties kun je contact opnemen met mevrouw F. Dekker, stagedocent en coördinator voor de locatie Zeldenrustlaan: fde@lodewijkcollege.nl

Op de locatie Oude Vaart kun je met vragen terecht bij R. Neirynck rne@lodewijkcollege.nl

Kijk ook eens op www.maatschappelijkestage.nl.

Handig om te weten (Arboregels)

  • Maximaal 2 uur per dag op werkdagen;
  • Maximaal 6 uur per dag op vrije dagen (15 jaar en ouder maximaal 8 uur);
  • Maximaal 12 uur per week (15 jaar en ouder maximaal 40 uur in vakanties);
  • Niet later dan 19.00 uur voor 13- en 14-jarigen. Oudere leerlingen mogen wel later werken;
  • Niet op zondagen.