Onderwijs vanaf maandag 7 december beide locaties

In bijgaande brieven, op vrijdag 4 december verzonden aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, leest u hoe we het onderwijs voortzetten vanaf maandag 7 december 2020.