Informatieavonden

Informatieavonden

In de week van 27 september zijn de informatieavonden gepland. Deze avond is bedoeld als kennismaking met de mentor van uw zoon/dochter. Daarnaast zal de mentor u informeren over de rol van de mentor, over de verloop van het schooljaar, over kenmerken van de jaarlaag waarin uw zoon/dochter nu zit, etc. Hoewel de 1,5 meter-maatregel tegen die tijd losgelaten lijkt te worden, willen we u toch vragen om slechts één ouder/verzorger per leerling af te vaardigen. Leerlingen zelf hoeven niet aanwezig te zijn. Ouder(s)/verzorger(s) zijn uitgenodigd via de mail. Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen hebben, neemt u dan aub contact met ons op via de mentor of via het mailadres info@lodewijkcollege.nl