Jeugdmonitor Zeeland

Het Lodewijk College meet de impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met de GGD en Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Het Lodewijk College helpt de GGD en Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving daarom om de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart te brengen. Dit doen wij door het uitzetten van een online vragenlijst onder de scholieren van klas 2, 3 en 4. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd; de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 in klas 2 en 4 en de reguliere meting van de Jeugdmonitor Zeeland in klas 3. Ouders/verzorgers en leerlingen uit klas 2, 3 en 4 ontvangen hierover meer informatie.

Hoe verlopen deze onderzoeken?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2, 3 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, veiligheid, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.


Deelname aan de monitors
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2, 3 en 4 krijgen in aanloop meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in klas 2 en 4
Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en van de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo draagt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 bij aan een verbetering van de gezondheid en het welzijn van jongeren!

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor doorgaans één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting om inzicht te krijgen in de impact van corona op het welzijn en de leefstijl van jongeren. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.


Jeugdmonitor Zeeland in klas 3
De Jeugdmonitor Zeeland is een gezamenlijk initiatief van de provincie, de gemeenten en een aantal maatschappelijke organisaties in Zeeland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving – voorheen ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. In Jeugdmonitor Zeeland worden sinds 2001 gegevens verzameld over de gezondheid en leefwereld van jongeren. Thema’s in dit onderzoek zijn welzijn, relaties, sport, veiligheid, pesten, school en leefstijl. Op de website www.jeugdmonitorzeeland.nl vindt u meer informatie over de onderzoeken en resultaten van afgelopen jaren. In het voorjaar van 2022 zijn de resultaten van dit onderzoek onder klas 3 bekend en zullen ze gepubliceerd worden op de website van het kenniscentrum.

Heeft u vragen?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 of Jeugdmonitor Zeeland? Dan kunt u contact opnemen met E. Warringa war@lodewijkcollege.nl of kijk bij de veelgestelde vragen op de website van de GGD Zeeland of Jeugdmonitor Zeeland.