Workshop 'pest mij maar'

Workshop 'pest mij maar'

Vanuit de NPO-gelden is er (financiële) ruimte vrijgemaakt om in te kunnen zetten op gerichte interventies ten aanzien van o.a. welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

De sectie LO heeft als invulling voor deze interventie contact gezocht met Henk Pieterse. Henk Pieterse is een ex-prof basketballer (2.11m) en initiatiefnemer en ontwikkelaar van de ‘Pest Mij Maar Tour’.

Met ‘Pest Mij Maar’ vragen we letterlijk om op te staan om ons samen sterk te maken. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als geen ander begrijpen wij dat dit nooit zomaar verwacht mag worden van onze deelnemers. Hiervoor is eerst bewustwording nodig. Niet alleen in jezelf maar ook in de ander én in het proces dat gaande is binnen de groep(en). Om dit proces voelbaar te maken voor onze deelnemers, gaan wij uit van bepaalde kernwaarden.

Kernwaarden

Humor, Respect, Bewegen, Samenwerken, uitgaan van ieders Kracht, Sportiviteit, eigen Verantwoordelijkheid en Verdraagzaamheid.

Dit zijn de kernwaarden die voor onze visie erg belangrijk zijn. Aan de hand van alledaagse voorbeelden wordt er tijdens onze laagdrempelige beweegprogramma’s ingegaan op maatschappelijke onderwerpen als Pesten, Cyberpesten, Gezondheid, Leefbaarheid, Sport, - en beweegstimulering.

De leerlingen van de 3e klassen op locatie Zeldenrustlaan hebben in de week van 21 maart deelgenomen aan dit programma. In de week van 11 april wordt het programma aangeboden aan de leerlingen 2e klas havo/vwo.

Hetzelfde programma wordt binnenkort aangeboden op locatie Oude Vaart.