Belangrijke informatie over je kluisje

Belangrijke informatie over je kluisje

Kluisjes leeg voor vrijdag 15 juli.

Op locatie Zeldenrustlaan vindt een reorganisatie van de kluisjes plaats. Daarom vragen we alle leerlingen vóór 15 juli 2022 hun kluisje leeg te maken. Eventuele kluissleutels dienen bovendien ingeleverd te worden in het Talencentrum. Het Lodewijk College is niet verantwoordelijk voor de spullen die na deze datum in de kluisjes liggen. Alle leerlingen van de locatie Zeldenrustlaan krijgen door deze reorganisatie na de vakantie een nieuw kluisje toegewezen.

Op locatie Oude Vaart dienen de kluisjes ook vóór vrijdag 15 juli leeg te zijn. Alles wat er achterblijft in een kluisje, gaat naar het Leger des Heils. Haal je kluisje daarom tijdig leeg!