Corona

Om ons heen zien we het aantal besmettingen met corona helaas weer toenemen. Daarom willen we iedereen weer vragen om op school de basismaatregelen goed te volgen:

  • Was regelmatig je handen;
  • Nies en hoest in je elleboog;
  • Zorg voor voldoende frisse lucht;
  • Bij symptomen (neusverkoudheid, hoesten, verlies van reuk of smaak, verhoging of koorts): blijf thuis en doe een zelftest. Testen zijn voor leerlingen gratis te krijgen bij de receptie van school.

Het ministerie heeft alle scholen geïnformeerd over het sectorplan covid19 funderend onderwijs en ons opgedragen om een draaiboek te maken. Dit draaiboek beschrijft de maatregelen in verschillende scenario’s die dit schooljaar mogelijk zullen voorkomen als er een nieuwe opleving van de coronapandemie zou komen. Als bijlage hierbij geven we een toelichting daarop.

Het genoemde draaiboek ligt op dit moment ter beoordeling bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Uiteraard hopen we vooral dat strengere maatregelen met betrekking tot dit onderwerp dit schooljaar niet nodig zullen zijn.