9 maart TTO voorlichtingsavond groep 8

9 maart TTO voorlichtingsavond groep 8

Wij organiseren een voorlichtingsavond voor basisscholieren en hun ouder(s)/verzorger(s) die belangstelling hebben voor tweetalig onderwijs. Deze voorlichtingsavond vindt plaats op 9 maart 2023. We starten om 19:30 uur in de aula van het Lodewijk College aan de Zeldenrustlaan.

Indien u belangstelling heeft om deze avond bij te wonen, willen wij u vriendelijk verzoeken een korte mail te sturen naar hlo@lodewijkcollege.nl met daarin vermeld: aanmelding informatieavond TTO en het aantal personen waarmee u de voorlichting wilt bijwonen.                                       

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw belangstelling in onze tweetalige afdeling.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Loosschilder          Dimitri Sijnesael

Coördinator TTO 1-3            Coördinator TTO 4-6