Cijfers in Magister

Stand van zaken zichtbaarheid cijfers in Magister

Op dit moment wordt hard verder gewerkt aan het inrichten van de cijferstructuur in Magister.

In dit bericht een korte update van de werkzaamheden per groep:

Locatie Zeldenrustlaan:

Onderbouw vmbo-T2, havo-2,3 en vwo-2,3 : cijfer structuur is inzichtelijk en cijfers kunnen ingevoerd worden.
Bovenbouw havo-4,5 en vwo-4,5,6 :cijferstructuur kan worden ingericht wanneer het PTA definitief is.

Locatie Oude Vaart:

Brugklassen: cijfers waren kort zichtbaar, i.v.m. werkzaamheden. Kolommen worden nu terug geblokkeerd tot de definitieve inrichting afgerond is.
Kort na de herfstvakantie is de structuur in orde.

2e klas vmbo-bk: cijfers waren kort zichtbaar i.v.m. werkzaamheden. Kolommen worden nu terug geblokkeerd tot de definitieve inrichting afgerond is.
Kort na de herfstvakantie is de structuur in orde.

Bovenbouw: vmbo-KB3 en 4: cijferstructuur kan worden ingericht wanneer het PTA definitiefis.