Toegang tot Magister in de zomervakantie

Ouders en leerlingen hebben geen toegang tot Magister gedurende de zomervakantie.
Wanneer geprobeerd wordt om in te loggen verschijnt de foutmelding:

Uiterlijk vrijdag voor de eerste lesweek (16-08-2024) zal de toegang tot Magister weer mogelijk
gemaakt worden.

Mogelijk is het persoonlijk account in de Magister-app na de blokkade uitgelogd. Als de inlognaam of het wachtwoord niet meer bekend zijn dan is dit zelf op te lossen door het account te herstellen via https://account.vozvl.nl 

Voor leerlingen: Inloggen in het buitenland op het Office-account van school. Vanwege beveiliging is het inloggen op het Office-account van school alleen mogelijk in Nederland en België. Om in een ander land in te kunnen loggen op het schoolaccount is een ontheffing nodig.
Ga voor het indienen van een ontheffing naar https://vozvl.topdesk.net  kies voor "Inloggen
op de Selfserviceportal" en klik op de tegel "Aanvraag ontheffing Buitenland blokkade"