Nieuws omtrent de onderwijsstaking van woensdag 6 november

Afgelopen vrijdag en in het weekend is er overleg geweest tussen sociale partners en het kabinet over extra investeringen in het funderend onderwijs.

Dit overleg heeft er toe geleid dat er, zoals het er nu naar uitziet nog tijdelijk, € 460 miljoen voor het primair en het voortgezet onderwijs beschikbaar wordt gesteld. Aanvankelijk leek het er op dat daarmee de aangekondigde staking van woensdag 6 november van de baan was.

Echter, zowel AOb en CNV hebben afgelopen zondag laten weten de aangekondigde staking toch door te willen laten gaan.

Eventuele roosterwijzigingen of lesuitval voor 6 november zullen te zien zijn in de dagroosters.