Vuurwerk

Vuurwerk

Ieder jaar gebeuren er weer afschuwelijke ongelukken door het onkundig en vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Reden om enkele preventieve maatregelen te nemen. 

In dit kader hebben de scholen voor Voortgezet Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en
Middelbaar Beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen daarom samen met de politie een
gezamenlijke gedragslijn afgesproken.
1) In en om alle scholen voor VO en VSO in Zeeuws-Vlaanderen en Scalda is het voor
leerlingen verboden vuurwerk, of vergelijkbaar brandbaar materiaal in hun bezit te
hebben.
2) Als vuurwerk of hiermee te vergelijken materiaal wordt aangetroffen in en om de
scholen, zal altijd de politie ingeschakeld worden, die proces-verbaal opmaakt en het
bureau HALT inschakelt.
3) Bij verdenking zal de politie de kluisjes van de leerlingen inspecteren.
4) Leerlingen die vuurwerk of daarmee te vergelijken materiaal in hun bezit hebben, zijn
strafbaar (ook al is het niet gebruikt).

De directie zal de straf op school bepalen.
Wij hopen dat eenieder zonder letsel van het nieuwe jaar kan genieten.