Coronavirus update 13-3-2020

Bericht naar aanleiding van maatregelen overheid

Geplaatst op 13-03-2020

 

Gisteren heeft het kabinet tijdens een persconferentie een aantal maatregelen afgekondigd die ook betekenis hebben voor onze school.

We volgen de landelijke maatregelen die betrekking (kunnen) hebben op onze school:

 • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. 24 uur nadat je klachtenvrij bent mag je weer werken / naar school komen.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Daarop hebben we de volgende besluiten genomen:

 1. De school blijft open.
 2. Bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moeten leerlingen en medewerkers thuisblijven. Als je 24 uur klachtenvrij bent kun je weer op school komen.
 3. We beperken de activiteiten van de school tot het volgen van het lesrooster, het toetsrooster en het examenrooster. Alle andere activiteiten worden in ieder geval tot aan de meivakantie geannuleerd. Dat betekent dat alle activiteiten buitenom een les, een toets of een examen vervallen. Dat geldt dus ook voor excursies en reizen. De schoolleiding zal nader bepalen wat er in plaats van de excursie of reis aan vervangende onderwijsactiviteit georganiseerd wordt en u daarover informeren.
 4. Ten aanzien van excursies en reizen die na de meivakantie staan gepland, besluiten we op een later moment of die doorgaan of worden geannuleerd.
 5. We onderzoeken op dit moment de financiële gevolgen van het annuleren van excursies en reizen. Eerder hebben we aangegeven dit als een gezamenlijk vraagstuk te zien. We zullen dan ook te zijner tijd nader in overleg treden met betrokken ouders over de afwikkeling hiervan.
 6. In principe komen contactavonden waar veel ouders verwacht worden tot de meivakantie te vervallen. Noodzakelijk overleg organiseren we in die gevallen op een andere manier. De school informeert u via e-mail nader over de organisatie van contactmomenten die op u van toepassing zijn.
 7. Met (ouders van) leerlingen die stage lopen of gaan lopen, maken we in overleg met de stageadressen afspraken over invulling en organisatie van de stage.
 8. Deze maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat er sprake is van hogere lesuitval en aanpassing van de roosters. Voor de onderbouw hanteren we als richtlijn dat een klas bij minder dan drie lessen op de betreffende dag niet naar school hoeft te komen. We streven ernaar om dit zo vroeg mogelijk in de ochtend duidelijk te hebben.
 9. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, informeren we u opnieuw via de e-mail en website. 

We baseren ons beleid op richtlijnen van de RIVM en GGD en roepen ertoe op de concrete maatregelen te nemen die de bijgevoegde poster van de rijksoverheid presenteert.

We zijn ons ervan bewust dat deze uitzonderlijke maatregelen consequenties hebben. We gaan daar vanuit onze verantwoordelijkheid zo zorgvuldig mogelijk mee om. We rekenen op ieders begrip.

Waar vind ik meer informatie?

 • De Rijksoverheid heeft voor scholen de pagina geopend: Veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs.
 • Wilt u meer weten over de situatie in uw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens staan op ggd.nl
 • De meest recente algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.
 • Voor specifieke vragen met betrekking tot het onderwijs aan uw zoon of dochter neemt u op de gebruikelijke manier contact op met school.