Onderwijs op afstand tot minimaal 1 juni

Dinsdag 21 april heeft de minister-president meegedeeld dat het voortgezet onderwijs in elk geval tot 1 juni onderwijs op afstand moet blijven verzorgen. We pakken dus de online lessen op woensdag 6 mei weer op voor nog minimaal 4 weken. (Examen)leerlingen waarmee andere afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld schoolexamens, volgen vanzelfsprekend die afspraken.

Eind mei besluit het kabinet of het voortgezet onderwijs vanaf 1 juni tot de zomervakantie weer op school aan de slag mag. Als dat zo is, zal dat in aangepaste vorm moeten gebeuren wegens de gewenste 1,5 meter afstand. De komende weken benutten we om na te denken hoe we dat vorm kunnen geven en ons daar vervolgens op voor te bereiden. U hoort daar in de loop van mei meer over.

We realiseren ons dat de komende periode opnieuw intensief zal zijn voor onze leerlingen, en ook voor ouders en docenten. We wensen jullie daarom nu eerst een welverdiend, ontspannen vervolg van de meivakantie toe!