Vacature raad van toezicht

In verband met het aftreden van een van de leden is de raad van toezicht (RvT) van

St. Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe collega.

Conform de Wet Medezeggenschap Scholen wordt een van de leden van de RvT benoemd

op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dit is bij deze vacature

het geval. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die naast de taak van algemeen

toezichthouder affiniteit heeft met een of meer van de deskundigheidsgebieden juridische

zaken, ICT en onderwijs.

Het volledige profiel voor het beoogd lid van de raad van toezicht en informatie over de

sollicitatieprocedure vindt u op http://www.vozeeuwsvlaanderen.nl/werken-bij/vacatures/