Onderwijs vanaf woensdag 3 juni

Vanaf 3 juni (2 juni is een studiedag en leerlingen zijn lesvrij) mogen we de leerlingen weer ontvangen en begeleiden op school. Op beide locaties gelden verschillende afspraken, omdat de gebouwen ook sterk van elkaar verschillen.

We rekenen op begrip, omdat we ons nog altijd moeten houden aan alle regels die de gezondheid van ons allen beschermen.

De regels in acht nemende is het niet mogelijk om alle leerlingen uit een klas op school uit te nodigen voor alle lessen. Het is ook niet mogelijk om op school alle lessen te organiseren. Om die redenen hebben we besloten om te kiezen voor maatwerk.

De leerlingen die dat het hardst nodig hebben krijgen op school extra uitleg en/of begeleiding.  Op school lesgeven en tegelijkertijd de rest van de klas online lesgeven biedt namelijk niet datgene wat nodig is om leerlingen goed voor te bereiden op het volgende leerjaar. Op Magister is te zien welke leerlingen voor maatwerk op school worden verwacht. Omdat die leerlingen geen aansluitende roosters meer hebben, wordt aan hen de mogelijkheid geboden tussen de lessen door op school te werken. Ook tijdens die uren worden de RIVM-regels gerespecteerd.

De verkorte roosters op dinsdagen komen te vervallen op beide locaties.

In de bijlagen lees je meer over het plan van aanpak per vestiging.