Achterbanraadpleging

Raadpleging roostermodel schooljaar 2020-2021

Achterbanraadpleging roostermodel schooljaar 2020-2021

Beste mensen,

Het is vandaag 3 juni, de dag waarop ook leerlingen van het Lodewijk College na de lock down voor het eerst weer naar school gaan. Mooi dat dit weer kan!

Helaas hebben we nog wel te maken met beperkende maatregelen t.g.v. het coronavirus en kunnen nog niet alle leerlingen gelijk naar school.

We moeten er rekening mee houden dat we met die beperking ook in het nieuwe schooljaar nog te maken hebben. Voor hoe lang dat zal zijn en in welke vorm, dat weet niemand.

Ook kan het zijn dat we, na een periode van versoepeling, op enig moment weer te maken krijgen met een lock down. Zolang er geen vaccin voor handen is kan dat nodig zijn.

Als schoolleiding staan we voor de vraag op welk model we het rooster voor het hele schooljaar 2020-2021 moeten baseren. Gegeven alle onzekerheden is dit geen eenvoudige keuze. Welke keus we ook maken, vast staat dat die gevolgen heeft voor leerlingen en docenten.

Daarom willen we leerlingen, ouders en docenten ook betrekken bij het maken van die keus. Dat doen we via een zogenaamde achterbanraadpleging. Hoe gaat dat in z’n werk, zo vraag je je af.

Met behulp van een beschrijving van drie modellen en een daaruit gefilterd factsheet presenteren we drie mogelijke modellen.

Aan docenten, instructeurs en onderwijsassistenten van de school vragen we om aan te geven wat hun volgorde van voorkeur voor de drie gepresenteerde modellen is.

Die vraag stellen we ook aan een geselecteerde groep van leerlingen en ouders. Voor de leerlingen zijn dit de leden van de leerlingenraad en voor de ouders de leden van de ouderraad en van de klankbordgroepen. Al deze mensen worden via een mail uitgenodigd om hun voorkeur kenbaar te maken.

Als schoolleiding zullen we de keus voor een van de drie modellen baseren op de uitkomst van de achterbanraadpleging. De door de schoolleiding gemaakte keus wordt tenslotte ter instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd.

Wil je ook weten hoe het volgend schooljaar er op het Lodewijk College uit kan gaan zien? Bekijk dan de beschrijving van de modellen en de factsheet door te klikken op de links die je ook in deze rubriek aantreft.

We rekenen op een groot aantal hits en grote deelname aan de achterbanraadpleging!

 

Jan Roose, rector

 

De vertegenwoordigers van leerlingen (leerlingraad) en ouders (ouderraad) stellen input erg op prijs. Deze geledingen zijn te bereiken op de volgende e-mailadressen:

leerlingenraad@lodewijkcollege.nl

ouderraad@lodewijkcollege.nl 

Scroll ook naar beneden voor de bijlagen:

1) Factsheet onderwijsmodellen 2020-2021

2) Beschrijving 3 onderwijsmodellen 2020-2021