Nieuws

Onderwijs op afstand tot minimaal 1 juni

Dinsdag 21 april heeft de minister-president meegedeeld dat het voortgezet onderwijs in elk geval tot 1 juni onderwijs op afstand moet blijven verzorgen. We pakken dus de online lessen op woensdag 6 mei weer op voor nog minimaal 4 weken. (Examen)leerlingen waarmee andere afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld schoolexamens, volgen vanzelfsprekend die afspraken.

Eind mei besluit het kabinet of het voortgezet onderwijs vanaf 1 juni tot de zomervakantie weer op school aan de slag mag. Als dat zo is, zal dat in aangepaste vorm moeten gebeuren wegens de gewenste 1,5 meter afstand. De komende weken benutten we om na te denken hoe we dat vorm kunnen geven en ons daar vervolgens op voor te bereiden. U hoort daar in de loop van mei meer over.

We realiseren ons dat de komende periode opnieuw intensief zal zijn voor onze leerlingen, en ook voor ouders en docenten. We wensen jullie daarom nu eerst een welverdiend, ontspannen vervolg van de meivakantie toe!

22 apr, 2020 lees meer
Vrijdag 17 april

Helaas kan door de corona-crisis de activiteitendag niet doorgaan, dit betekent dat deze dag een gewone lesdag 'op afstand' is.

9 apr, 2020 lees meer
Ministerie maakt exameneisen bekend

Vandaag heeft het ministerie van OCW de exameneisen voor 2020 bekend gemaakt. Op donderdag 9 april ontvangen alle examenleerlingen en ouders/verzorgers van ons een bericht met meer informatie.

8 apr, 2020 lees meer
Schoolexamens

Correspondentie omtrent de schoolexamens kunt u hier terugvinden.

3 apr, 2020 lees meer
Nieuwsbrief van de GGD

Het coronavirus is elke dag in het nieuws. In de bijlage vind je een nieuwsbrief van de GGD Zeeland met praktische informatie en tips voor ouders en voor jongeren.

31 mrt, 2020 lees meer
Contactgegevens bij ICT problemen

Voor leerlingen en medewerkers: heb je ICT problemen? Wachtwoord vergeten, inloggen werkt niet, etc.?

Dan kun je terecht bij de ICT Helpdesk.

19 mrt, 2020 lees meer