PTA cohort PTA cohort 22-24/25

PTA  

Een PTA is een Programma van Toetsing en Afsluiting in de bovenbouw vmbo, havo en vwo ter voorbereiding op het examen. Omdat cijfers meegenomen worden naar meerdere jaren geldt het PTA voor twee (vmbo en havo) of drie jaar (vwo). Daarom spreken we van een cohort PTA dat geldt voor meerdere jaren.

Voor de regelgeving zie het Eindexamenreglement (zie bijlage).

Voor verwijzingen naar het CSE rooster zie https://www.examenblad.nl/2025 

Hieronder in bijlagen staan de overzichten van de toetsen uit het PTA met omschrijving, weging, perioden en begeleidende informatie. De vakken staan op alfabetische volgorde.