PTA / PTO / examenreglement

Hier vindt u het PTO, PTA en de eindexamenreglementen van het Lodewijk College voor het schooljaar 2020/2021.

 

De PTA's zijn gepubliceerd onder voorbehoud van instemming van de MR.