PTA vmbo 3, havo 4, vwo 4

PTA vmbo 3, havo 4 en vwo 4 

Een PTA is een Programma van Toetsing en Afsluiting in de bovenbouw vmbo, havo en vwo ter voorbereiding op het examen. Omdat cijfers meegenomen worden naar meerdere jaren geldt het PTA voor twee (vmbo en havo) of drie jaar (vwo). Daarom spreken we van een cohort PTA dat geldt voor meerder jaren.

Om die reden geldt voor de huidige vmbo 3, havo 4, vwo 4 het cohort 2021 – 2023/24 (zie onderaan de pagina).

De voor dat cohort geldende afspraken zijn beschreven in toetsafspraken (zie bijlage).

en de regelgeving is omschreven in het eindexamenreglement (zie bijlage).

Voor verwijzingen naar toetsweken en periodes zie Lodewijkplanner (zie bijlage).

 

Hieronder in bijlagen staan de overzichten van de toetsen uit het PTA met omschrijving, weging, perioden en begeleidende informatie. De vakken staan op alfabetische volgorde.