Project Steward op School

Onze school is er voor de leerlingen. De school is een omgeving die hen helpt om te leren voor later. In
dat leren hoort in onze ogen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We
mogen samen trots zijn op een schone en respectvolle school.

Steward op School
Om die reden starten wij over enige tijd met het programma Steward op School: leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein.

Lees in de bijlage (brief van de rector) meer informatie over het project.