Ziek- / beter melden

Indien noodzakelijk, verzoeken we u om contact op te nemen met de mentor en/of coördinator leerlingzaken. Bijvoorbeeld als er sprake is van langdurige afwezigheid en uw kind toetsen mist.