Publicaties

U vindt hier de volgende documenten:

  • Schoolplan Lodewijk College 2019-2023 (onder voorbehoud van goedkeuring MR)
  • Onderwijsplan Lodewijk College
  • Veiligheidsplan Lodewijk College
  • Leerlingenstatuut 
  • Beleidsnota leerlingparticipatie