Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het is een wettelijke verplichting voor de school om over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te beschikken. De meldcode is bedoeld om medewerkers op school te ondersteunen in het omgaan met huiselijk geweld en kindermishandeling. 


De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de school moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld. De school heeft de verplichting gebruik te maken van de meldcode. Uiteraard zal de school tijdens het proces in gesprek gaan met betrokkenen. Openheid in deze vindt de school erg belangrijk.
Indien er signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn zal zo snel mogelijk met betrokkenen contact worden gezocht.

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op: www.meldcode.nl