PTA vmbo 4, havo 5, vwo 5, vwo 6

PTA vmbo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6 

Een PTA is een Programma van Toetsing en Afsluiting in de bovenbouw vmbo, havo en vwo ter voorbereiding op het examen. Omdat cijfers meegenomen worden naar meerdere jaren geldt het PTA voor twee (vmbo en havo) of drie jaar (vwo). Daarom spreken we van een cohort PTA dat geldt voor meerder jaren.

Om die reden geldt voor de huidige  vmbo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6  het cohort 2020 – 2022/23

(zie bijlagen onderaan de pagina).

De voor dat cohort geldende afspraken zijn beschreven in toetsafspraken (zie bijlage onderaan).

De regelgeving is omschreven in het eindexamenreglement (zie bijlage onderaan).

Voor verwijzingen naar toetsweken en periodes zie Lodewijkplanner (zie bijlage onderaan).

Hieronder in de bijlagen staan de overzichten van de toetsen uit het PTA met omschrijving, weging, perioden en begeleidende informatie. De vakken staan op alfabetische volgorde.

Wijzigingen in cohort 2020-2022 en 2023 vanwege Corona of wijzigingen in examenonderdelen zijn in rood aangegeven en apart opgenomen in het document addenda PTA (zie bijlage):