Leerlingenraad

De Leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen die alle leerlingen van het Lodewijk College vertegenwoordigen. De Leerlingenraad bespreekt allerlei soorten zaken en problemen die leerlingen op onze school ondervinden.

Vier van de leerlingen vertegenwoordigen ons in de medezeggenschapsraad, waar ze met de personeels- en oudervertegenwoordiging en directie allerlei zaken met betrekking tot de school bespreken. Door het intensieve contact dat wij onderhouden met de directie en ouderraad proberen wij onze school voor jullie nog beter te maken.

Hebben jullie vragen of opmerkingen? Contact opnemen met de leerlingenraad kan via ons e-mailadres: leerlingenraad@lodewijkcollege.nl.