vwo

VWO3

Hoe begin je met je studiekeuze? 

Deze pagina geeft een overzicht: https://www.studiekeuze123.nl/start-met-je-studiekeuze

  • De tool 'Van Profiel naar studie' alle mogelijke opleidingen per profiel voor havo en vwo
  • De Studiekeuzetesten helpen leerlingen meer over zichzelf, hun mogelijkheden en interesses te leren.
Overzicht open dagen HBO en Universiteit
Informatie over opleidingen:
Open dagen:
HZ profielkeuzemagazine

https://hz-university.foleon.com/studie-kiezen/profielkeuzemagazine-2023/

Studiekeuzequiz opleidingen Hogeschool Zeeland

https://info.hz.nl/studiekeuzequiz

Aanmelden vervolgopleiding:
Link om aan te melden voor een vervolgopleiding www.studielink.nl
Kiest de leerling een numerus fixus opleiding? Dan uiterlijk aanmelden op 15 januari 2024
Kiest de leerling een opleiding zonder numerus fixus? Dan uiterlijk aanmelden op 1 mei 2024
Financiën:
Nieuwe vakken in vwo 4

In vwo 4 starten een aantal nieuwe vakken. In de links die hieronder staan treft u meer informatie aan:

Aardrijkskunde Https://youtu.be/jNZxwNtnygs
Bedrijfseconomie en economie https://www.youtube.com/watch?v=TOBc01UX67Q
Biologie https://www.youtube.com/watch?v=otgrprORqYs
BSM

https://youtu.be/ad5CwI9n1cI

Duits

https://youtu.be/EAWuz9ZlIsk

Geschiedenis https://www.youtube.com/watch?v=mYjdvvMRRa8
Informatica

https://youtu.be/Kf7HVVjYVtc

Kunst https://www.youtube.com/watch?v=N1_OkrSEtVY
Natuurkunde
https://youtu.be/8g1D9UO6Ms4
Scheikunde

https://www.youtube.com/watch?v=gXCmf5rShr8

Spaans

https://youtu.be/-g8YRFg7jFQ

Wiskunde A

https://www.youtube.com/watch?v=NehKKuNkqN8

Wiskunde B

https://youtu.be/SEkVEoCO3BA

Wiskunde C

https://www.youtube.com/watch?v=jT5QczgIIso

Wiskunde D

https://www.youtube.com/watch?v=IbXW4In2CAo