Ondersteuningsteam (OT)

Het ondersteuningsteam

Op het Lodewijk College werken we met een Ondersteuningsteam (OT). Het OT bestaat uit intern begeleiders, leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundige en orthopedagogen. Het OT overlegt regelmatig om te komen tot het juiste ondersteuningstraject voor iedere aangemelde leerling. Dat kan gaan om uiteenlopende vragen betreffende leer- en gedragsproblematiek of welbevinden.

Ken je nog niemand van het ondersteuningsteam, dan kun je een berichtje sturen naar mevrouw Ankie van den Brande (abd@lodewijkcollege.nl) voor locatie OV, of naar mevrouw Nathalie van Bremen (nbe@lodewijkcollege.nl) voor locatie ZL. Zij kunnen je dan verder helpen.