Telefoonbeleid

Voor de zomervakantie is een landelijke richtlijn voor smartphones in de klas tot stand gekomen tussen het ministerie van OCW en organisaties van leerlingen, ouders, leraren en schoolbestuurders. De richtlijn vanaf januari 2024 is dat smartphones en andere devices uitsluitend educatief gebruikt worden in de les (‘nee, tenzij’). Uitgangspunt van die landelijke afspraak is dat de afleiding die uitgaat van niet-educatief gebruik van smartphones en andere devices, wordt verminderd, ten gunste van het onderwijskundig proces. 

Voor het Lodewijk College geldt met ingang van 08-01-2024:

  • Leerlingen stoppen, zonder uitzondering, allemaal de telefoon in de telefoontas bij binnenkomst;
  • De telefoon staat op stil;
  • De telefoon blijft in de tas bij toiletbezoek;
  • De telefoon blijft in de tas tot de bel gaat; 
  • Aanvulling geluidsdragers: Leerlingen bergen hun geluidsdragers (oortjes, koptelefoons) eveneens op;
  • Uitzondering: Een leerling die een koptelefoon gebruikt i.v.m. medische of andere problematiek (vastgelegd in Magister).