Verlof aanvragen

Kort verlof:

(bijvoorbeeld voor de dokter) vooraf aanvragen door ouder(s) / verzorger(s):

Locatie Zeldenrustlaan: bij de coördinator van de betreffende afdeling (zie onder). 

Locatie Oude Vaart: bij de verzuimcoördinator, Nancy de Bruijn: nbu@lodewijkcollege.nl

Bij toetsen is geen verlof mogelijk.

 

Voor ortho aanvragen stuurt u een e-mail naar:

Locatie Oude Vaart: orthooudevaart@lodewijkcollege.nl

Locatie Zeldenrustlaan: orthozeldenrustlaan@lodewijkcollege.nl 

Langer verlof:

Moet minimaal twee weken vooraf door ouder(s) / verzorger(s) worden aangevraagd eveneens bij de coördinator van de betreffende afdeling via dit formulier

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

Coördinator leerlingzaken locatie Oude Vaart:

Roel Neirynck: rne@lodewijkcollege.nl

Tonny Gubbens: tgu@lodewijkcollege.nl (brugklassen)

Coördinator leerlingzaken locatie Zeldenrustlaan:

Kim Nijssen: kni@lodewijkcollege.nl (havo 4/5, VWO 4/5/6)

Marianne de Bruijne: mbr@lodewijkcollege.nl (havo2/3, VWO 2/3, VMBO-T 2/3/4)