Identiteit

Iedere leerling ongeacht zijn/haar levensbeschouwing en/of geloofsovertuiging is welkom op het Lodewijk College. Activiteiten die de school ontwikkelt zijn bedoeld voor iedere leerling. Dat geldt ook voor levensbeschouwelijke educatie en activiteiten, zoals start- en viermomenten. Start- en viermomenten en de lessen Mens & Religie staan op het programma van elke leerling van het Lodewijk College. De schoolidentiteitscommissie geeft mede vorm  aan bovengenoemde zaken.

Startmoment

Het startmoment is dagelijks een deel van het eerste lesuur van iedere klas waarin bewust aandacht wordt besteed aan persoonsvorming en gemeenschapsvorming. In de meeste gevallen zal dit zijn door een groepsgesprek over een actueel thema.

Viermomenten

Op feestelijke hoogtepunten van het (school)jaar zijn er viermomenten. Deze momenten zijn gericht op zaken als verbinding, ontmoeting, dialoog, inspiratie, zingeving en beleving.

Mens & Religie

De levensbeschouwelijke educatie krijgt vorm in het vak Mens & Religie dat voor alle leerlingen 1 uur per week op het rooster staat. In dat vak maken leerlingen kennis met het christendom als gezamenlijk cultuurgoed, met andere wereldreligies en met andere levensbeschouwingen, bijvoorbeeld het humanisme. Leerlingen leren tijdens dit vak om in een open dialoog na te denken over de eigen en andermans levensbeschouwelijke positie. Zaken als geloof, religie, zingeving, ethiek en levensvragen zijn daarbij onderwerpen van gesprek en bezinning.