Schoolleiding

De schoolleiding van het Lodewijk College bestaat uit de algemeen directeur, twee directeuren en teamleiders. Zij worden ondersteund door coördinatoren leerlingzaken.

De mentor van uw kind is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot prestaties, aanwezigheid, (persoonlijke) begeleiding, huiswerk en veiligheid. Komt u er met de mentor niet uit, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de coördinator leerlingzaken.

Algemeen Directeur

S. (Steven) van Nispen a.i.

Adjunct-Directeuren

C.C. (Chris) Dreves - directeur vmbo

G. (Gerard) den Besten - directeur havo/vwo

Teamleiders

NIVEAU

TEAMLEIDER

EMAILADRES

EOA (Eerste Opvang Anderstaligen)

I. Pols-Stevens ipo@lodewijkcollege.nl 
vmbo  M. (Marian) de Moor - Vael

mva@lodewijkcollege.nl

havo (3-5) M. (Mirjam) Maas

mms@lodewijkcollege.nl

vwo (3-6) | tto (1-6) N.T.E. (Niek) Hemelaar

nhe@lodewijkcollege.nl

havo/vwo (1-2) M. (Marcel) van Loo

loo@lodewijkcollege.nl

Coördinatoren leerlingzaken

vmbo-k/b

R. (Roel) Neirynck

rne@lodewijkcollege.nl 

vmbo-t

K. (Kim) 't Hooft

kho@lodewijkcollege.nl 

havo/vwo M.A. (Marianne) de Bruijne

mbr@lodewijkcollege.nl

EOA I. (Ingeborg) Pols-Stevens

ipo@lodewijkcollege.nl