Missie en visie

Twee stevige pijlers
Als schoolgemeenschap aan de oevers van de Westerschelde komt de hele wereld letterlijk voorbij. Onze regio is sterk internationaal georiënteerd. Het Lodewijk College ziet het als een opdracht de leerlingen toe te rusten op hun toekomst in deze regio of waar ook ter wereld. We werken nauw samen met andere onderwijsaanbieders en het bedrijfsleven. Ons onderwijs steunt op twee stevige pijlers:

 • Techniek en Technologie.
  • Technasium (havo/vwo)
  • Bèta Challenge (vmbo-tl)
  • Vakmanschapsroute (vmbo-basis/kader)
 • Talen en Internationalisering.
  • Tweetalig havo, vwo en gymnasium
  • Erkende certificaten Engels, Frans, Duits en Spaans
  • Internationale contacten, uitwisseling en reizen


Satelliet uren
Naast het vaste rooster zijn er op het Lodewijk College elke week uren, de Satellieturen, waarin leerlingen zelf kunnen kiezen wat en hoe ze leren. De mentor is beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning. Je kunt extra tijd besteden aan een vak dat moeilijk gaat. Beheers je de stof al, dan kun je dieper in de stof duiken of een verrijkingsprogramma volgen: science, sport of kunst. Voor de talen zijn er gecertifieerde plusprogramma’s voor Engels, Frans, Duits en Spaans.

Ruimteweken
Vijf keer per jaar werken alle leerlingen van het Lodewijk College aan hun eigen project tijdens de Ruimteweken, die letterlijk alle ruimte bieden om te leren wat en hoe je dat wilt. Onder begeleiding van docenten van verschillende vakken leer je belangrijke vaardigheden die je later zeker nodig hebt zoals samenwerken, onderzoeken, presenteren creatief zijn en kritisch denken. In een Ruimteweek kunnen leerlingen van verschillende leerjaren en verschillende sectoren samenwerken aan een project.