Ziekteverzuim spreekuur

De school schenkt, samen met GGD Zeeland, meer aandacht aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen.

Bij langdurig of vaak voorkomend ziekteverzuim neemt de mentor eerst contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om te vragen wat er aan de hand is. Naar aanleiding hiervan kan het kind en/of de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek bij het ziekteverzuim spreekuur van de jeugdverpleegkundige, zodat er meer duidelijkheid kan worden verkregen over de ernst en duur van de ziekte.  Het doel hierbij is om vanuit zorg en betrokkenheid te vragen hoe het met het kind gaat en samen na te denken over oplossingen, zodat het kind weer (gedeeltelijk) terug naar school kan. Het gesprek is vertrouwelijk. Indien het nodig is om de gegevens terug te koppelen naar school, zal dit gebeuren met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind.

Veelgestelde vragen over het ziekteverzuim spreekuur

Waarom moet mijn kind naar het ziekteverzuim spreekuur?

Het ziekteverzuim spreekuur is bedoeld om samen met u en uw kind te kijken wat de redenen zijn van ziekmelding en welke factoren daarbij meespelen. Daarnaast bespreken we samen wat er voor nodig is om weer (gedeeltelijk) terug naar school te gaan als dit mogelijk is. Het ziekteverzuim spreekuur is niet controlerend bedoeld, maar is bedoeld om vanuit zorg en betrokkenheid te vragen hoe het gaat met uw kind en samen met u mee te denken over oplossingen.

Hoe wordt mijn kind aangemeld?

Uw kind wordt aangemeld door de mentor, eventueel na overleg met de teamleider/sectordirecteur. Voorafgaand heeft de mentor contact met u opgenomen (telefonisch, per mail). De orthopedagoog is ook op de hoogte van de aanmelding voor het ziekteverzuim spreekuur.

Moet ik mee als ouder/verzorger?

U bent samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur. Het is van groot belang dat u meekomt onder het motto: 1 + 1 = 3. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen en komt uw kind alleen, dan neemt de jeugdverpleegkundige na het gesprek contact met u op.

Waar is het spreekuur?

Het spreekuur is op school. Dit is tevens de kamer waar de leerlingen in klas 2 de preventieve gezondheidsonderzoeken krijgen van de jeugdverpleegkundige. Is het een andere locatie dan staat dit in de brief.

Wat kan ik verwachten tijdens het spreekuur?

Het spreekuur duurt ongeveer 30 minuten, waarin de jeugdverpleegkundige vragen stelt rondom de (factoren van) lichamelijke klachten: Wat zijn de lichamelijke klachten? Hoe gaat het op school? Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met slapen, eten, bewegen? Wat is de rol van social media, gamen, enz? De antwoorden op deze vragen kunnen een beeld geven van redenen van de ziekmelding. Ook kan lengte/gewicht/bloeddruk worden gemeten mocht daar een aanleiding toe zijn. Een jeugdverpleegkundige zal niet behandelen. Is een medische behandeling nodig, dan kunt u daarvoor terecht bij uw huisarts.

Is het spreekuur verplicht om naar toe te gaan?

Ja, het spreekuur is niet vrijblijvend. Doel is samen te kijken wat ervoor nodig is om (gedeeltelijk, in stappen) terug naar school te gaan als dat mogelijk is.

Zijn de spreekuren tijdens schooltijd?

De spreekuren worden georganiseerd op werkdagen tussen 09:00–16:00 uur. Als de dag of tijd voor u niet uitkomt kunt u een andere afspraak maken. Informatie vindt u in de uitnodigingsbrief.

Krijgt de school ook informatie vanuit het spreekuur te horen?

Alles wat in een gesprek met de jeugdverpleegkundige besproken wordt is vertrouwelijk. Samen met u en uw kind wordt besproken wat bv de mentor als terugkoppeling krijgt.

Wat gebeurt er na het spreekuur?

Na het spreekuur krijgt de school een terugkoppeling van de jeugdverpleegkundige. De inhoud van die terugkoppeling is samen met u besproken tijdens het ziekteverzuim spreekuur. De mentor is eindverantwoordelijke voor het bijhouden van het ziekteverzuim. Het kan zijn dat u en uw kind weer een gesprek hebben met de jeugdverpleegkundige. Het kan ook zijn dat de jeugdverpleegkundige overleg heeft met zijn/haar collega jeugdarts, met de huisarts of dat u wordt doorverwezen naar de huisarts. Wat er gebeurt na het spreekuur wordt met u en uw kind afgesproken tijdens het gesprek.

Wat gebeurt er als we niet komen? 

Indien u twee keer niet verschijnt op het ziekteverzuim spreekuur zonder bericht naar onze kant schakelt de teamleider/sectordirecteur de RBL consulent in.

Mijn kind is niet aangemeld voor het ziekteverzuim spreekuur, maar ik wil toch een gesprek met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, kan dit?

Bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts kan iedere leerling en ouder/verzorger terecht met vragen en problemen die met gezondheid te maken hebben.