Financiën

Tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is uitgebreid overleg geweest over de ouderbijdrage. In dit overleg is de wet- en regelgeving met betrekking tot schoolkosten leidraad geweest.

Er zijn drie soorten schoolkosten. U ziet ze in het plaatje hieronder, met daarbij voorbeelden.

Het Lodewijk College houdt zich aan de wet.

Dat betekent dat:

 1. Kosten voor lesmaterialen voor de school zijn;
 2. Kosten voor overige materialen en gereedschappen voor de ouders zijn;
 3. Overige kosten een vrijwillig karakter hebben, of de keuze voor een programma met kosten (b.v. Technasium of tweetalig onderwijs) vrijwillig is;
 4. We daar waar nodig kosteloze alternatieven bieden.

 

Categorie I

Lesmateralen

Categorie II

Materialen en gereedschappen

Categorie III

Overige kosten

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Tabellenboeken (BINAS)
 • Examentrainingen en examenbundels
 • Eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • Gelicentieerd digitaal lesmateriaal
 • Atlas
 • Woordenboek
 • Agenda
 • Rekenmachine
 • Schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • Gereedschap
 • Sportkleding
 • Excursies
 • Introductiekamp
 • Buitenlandreizen
 • Kerstviering
 • Laptop/tablet (elektronische informatiedrager)

 

Ons uitgangspunt voor de ouderbijdrage is:

 • Zo laag mogelijke bijdrage;
 • Zoveel mogelijk aan begin van het schooljaar bekend en geïnd.

De bedragen die voor het schooljaar 2021-2022 van kracht zijn, vindt u in de bijlage.

Ouders die niet aan deze kosten kunnen voldoen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. In situaties waarin Stichting Leergeld geen uitkomst biedt, kan een beroep worden gedaan op een bijdrage uit het Sociaal Fonds dat wordt beheerd door de ouder- en leerlingenraad samen. Informatie over de voorwaarden voor een bijdrage van Stichting Leergeld of uit het Sociaal Fonds kan zowel telefonisch als per mail: frontoffice@lodewijkcollege.nl bij school worden aangevraagd.