Financiën

Tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is uitgebreid overleg geweest over de ouderbijdrage. In dit overleg is de wet- en regelgeving met betrekking tot schoolkosten leidraad geweest.

Er zijn drie soorten schoolkosten. U ziet ze in het plaatje hieronder, met daarbij voorbeelden.

Het Lodewijk College houdt zich aan de wet.

Dat betekent dat:

 1. Kosten voor lesmaterialen voor de school zijn;
 2. Kosten voor overige materialen en gereedschappen voor de ouders zijn;
 3. Overige kosten een vrijwillig karakter hebben, of de keuze voor een programma met kosten (b.v. Technasium of tweetalig onderwijs) vrijwillig is;
 4. We daar waar nodig kosteloze alternatieven bieden.

 

Categorie I

Lesmateralen

Categorie II

Materialen en gereedschappen

Categorie III

Overige kosten

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Tabellenboeken (BINAS)
 • Examentrainingen en examenbundels
 • Eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • Gelicentieerd digitaal lesmateriaal
 • Atlas
 • Woordenboek
 • Agenda
 • Rekenmachine
 • Schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • Gereedschap
 • Sportkleding
 • Excursies
 • Introductiekamp
 • Buitenlandreizen
 • Kerstviering
 • Laptop/tablet (elektronische informatiedrager)

 

Ons uitgangspunt voor de ouderbijdrage is:

 • Zo laag mogelijke bijdrage;
 • Zoveel mogelijk aan begin van het schooljaar bekend en geïnd.

De volgende bedragen hebben we op dit moment al in beeld:

 • Algemene vrijwillige ouderbijdrage: €35,- per jaar;
 • Materialen en gereedschappen: €650,- tot €1.100,- voor alle jaren samen;
 • Totaalconcepten:
  • Tweetalig Onderwijs vwo: max €520,- per jaar;*
  • Tweetalig Onderwijs havo: max €400,- per jaar;*
  • Bèta Challenge: max €50,- per jaar;
  • Technasium: max €100,- per jaar;
  • Plusprogramma: wisselend (indicatie: €100,- per jaar).

Deze bedragen moeten nog definitief ter instemming worden voorgelegd aan de ouder- en leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad.

* Ouders die niet aan deze kosten kunnen voldoen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Informeer op school naar de afspraken.