Disclaimer

Algemeen

Het Lodewijk College besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Lodewijk College is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van het Lodewijk College is voor eigen rekening en risico. Het Lodewijk College sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Het Lodewijk College behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Het Lodewijk College is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks

De website van het Lodewijk College bevat hyperlinks naar websites die buiten het domein van het Lodewijk College liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. Het Lodewijk College is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is voor risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Lodewijk College is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, logo’s en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze openbaar te maken, te kopiëren , te downloaden of te verspreiden. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerders van deze website.

Door de website van het Lodewijk College te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.