Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Passend onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Het swv PPOZV heeft haar ambities en doelen in overleg met alle stakeholders vastgelegd in een 4-jarig beleidsplan. U leest het via deze link.