Vakmanschapsroute techniek (VKR)

De Vakmanschapsroute Techniek (VKR) is een doorlopende leerlijn voor vmbo-leerlingen (basisberoeps en kaderberoeps) die belangstelling hebben voor techniek en hierin een opleiding willen volgen.

De doorlopende leerlijn techniek begint in leerjaar 3 met een brede oriëntatie op de verschillende techniekdomeinen. De bedoeling is dat de leerling ervaringen opdoet met die verschillende techniekdomeinen om uiteindelijk een bewuste keuze te maken voor een verdere techniekopleiding.

Het eerste jaar van de Vakmanschapsroute Techniek noemen we VKR1 en start dus in leerjaar 3 vmbo basis- of kaderberoeps.

De technieklessen in VKR1 vinden voornamelijk plaats op de locatie Oude Vaart van het Lodewijk College. Enkel voor het domein Bouw komen de VKR1-leerlingen naar het Centrum voor TopTechniek (CTT), de techniekvoorziening binnen de muren van Scalda.

Als je in het 2e jaar van de Vakmanschapsroute Techniek komt (VKR2 = vmbo4), dan worden alle praktijklessen van VKR2 in het Centrum voor TopTechniek gegeven.

Wil je meer weten over de Vakmanschapsroute Techniek en het Centrum voor TopTechniek? Kijk dan op de site van het CTT: www.centrumtoptechniek.nl

Daar vind je nog meer informatie.

Als je dan nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan de decaan of LOB-coach

Bianca Pauwels, decaan pau@lodewijkcollege.nl 

Michiel Kips, LOB-coach mki@lodewijkcollege.nl  

of aan de onderwijskundig coördinator CTT/VKR

Ruud Eggermont reg@vozeeuwsvlaanderen.nl

Hieronder vind je de link naar een informatief filmpje over het CTT. De moeite waard om even te bekijken!

https://lnkd.in/eyiZ4Hc