Tweetalig onderwijs

 

600_tto.jpg

Als je kiest voor tweetalig onderwijs, dan kies je voor een bijzondere vorm van  onderwijs, met uitstekende resultaten. Om te weten of tweetalig onderwijs iets voor jou is, moet je eerst weten wat het inhoudt.

Volg je tweetalig vwo dan krijg je meer dan de helft van de vakken in de onderbouw in het Engels. Jouw taalvaardigheid wordt stapsgewijs opgebouwd. In het eerste jaar word je ook begeleid door de native speaker. Elke week ga je samen met een medeleerling 20 minuten intensief Engels spreken. Daarnaast neem je deel aan projecten, waar mogelijk met leerlingen van andere Europese scholen. Ook zal je in de loop van je tweetalige opleiding deelnemen aan buitenlandse reizen en uitwisselingsprojecten. Welke projecten (en daaronder vallen ook theatervoorstellingen) en reizen dit zijn is steeds een verassing omdat het programma elk jaar geëvalueerd en aangepast wordt. Als je het derde leerjaar succesvol afsluit, ontvang je zowel binnen havo als vwo het TTO junior certificate.

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt tweetalig havo vanwege een te kleine vraag niet meer worden aangeboden aan leerlingen van de brugklas. De leerlingen die reeds tweetalig havo volgen kunnen dat programma  natuurlijk gewoon afmaken.

Aan het einde van het derde leerjaar sluiten onze leerlingen de eerste fase van hun tweetalige opleiding af met het behalen van het TTO Junior Certificate zowel op havo als vwo.

Vanaf de vierde klas worden de vakken waarin de leerlingen centraal examen moeten afleggen weer in het Nederlands gegeven. Hiernaast blijven zij een beperkt aantal vakken in het Engels volgen waaronder bijvoorbeeld lichamelijk oefening en mens en religie. Als voorbereiding op de hoge eisen die vervolgopleidingen stellen aan de beheersing van het Engels én met het oog op eventuele buitenlandse studies en studiecontacten vervolgen de leerlingen in tweetalig havo op het Lodewijk hun traject met het C1 Advanced programma. 

C1 Advanced 

Vanaf de vierde klas worden alle tweetalige leerlingen voorbereid op het C1 Advanced examen. T-Havo leerlingen leggen het examen af aan het begin de vijfde klas. Dit examen stond vroeger bekend onder de naam CAE. Cambridge examens sluiten aan bij het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK) – de internationale norm voor het beschrijven van taalvaardigheid. Het behalen van C1 Advanced bewijst dat de leerling de Engelse taal op ERK-niveau C1/C2 beheerst. Tal van hogescholen, werkgevers en overheden over de hele wereld accepteren het C1 Advanced certificaat. De klemtoon bij dit onderdeel van de opleiding ligt op het beheersen van de Engelse taal in woord en geschrift.

De kosten voor het C1 Advanced examen zijn niet opgenomen in de tweetalige ouderbijdrage. Deelname is op vrijwillige basis. Indien inschrijving via school gewenst is, ontvangen ouders een aparte rekening voor het examen. Tot slot maken de tweetalige havo bovenbouw leerlingen een keuze uit het reguliere reisaanbod voor havisten. Er wordt in de bovenbouw geen reis aangeboden vanuit tweetalig onderwijs. 

Wil je het webinar over tweetalig onderwijs hetgeen wij organiseerden op 09-03-2022 nog eens (terug)kijken? Klik hier.
Voor tweetalig onderwijs wordt een ouderbijdrage gevraagd. Meer informatie daarover vindt u in de brochure.