Tweetalig onderwijs

 

600_tto.jpg

Als je kiest voor tweetalig onderwijs, dan kies je voor een bijzondere vorm van  onderwijs, met uitstekende resultaten. Om te weten of tweetalig onderwijs iets voor jou is, moet je eerst weten wat het inhoudt.

Zowel op tweetalig havo als op tweetalig vwo krijg je meer dan de helft van de vakken in de onderbouw in het Engels. Jouw taalvaardigheid wordt stapsgewijs opgebouwd. In het eerste jaar word je ook begeleid door de native speaker. Elke week ga je samen met een medeleerling 20 minuten intensief Engels spreken. Daarnaast neem je deel aan projecten, waar mogelijk met leerlingen van andere Europese scholen. Ook zal je in de loop van je tweetalige opleiding deelnemen aan buitenlandse reizen en uitwisselingsprojecten. Welke projecten (en daaronder vallen ook theatervoorstellingen) en reizen dit zijn is steeds een verassing omdat het programma elk jaar geëvalueerd en aangepast wordt. Als je het derde leerjaar succesvol afsluit, ontvang je zowel binnen havo als vwo het TTO junior certificate.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zal tweetalig havo vanwege een te kleine vraag niet worden aangeboden aan leerlingen van de brugklas. De leerlingen die reeds tweetalig havo volgen kunnen dat programma afmaken.

Vanaf de vierde klas worden de vakken waarin de leerlingen centraal examen moeten afleggen weer in het Nederlands gegeven. Daarnaast blijf je een beperkter aantal vakken in het Engels volgen waaronder bijvoorbeeld lichamelijke oefening en algemene natuurwetenschappen.

Wil je het webinar over tweetalig onderwijs hetgeen wij organiseerden op 09-03-2022 nog eens (terug)kijken? Klik hier.

Voor tweetalig onderwijs wordt een ouderbijdrage gevraagd. Meer informatie daarover vindt u in de brochure.