Aanmelden leerling

Vanaf schooljaar 2023-2024 worden leerlingen die op de basisschool zitten aangemeld in de aanmeldweek. Dit gebeurt uitsluitend digitaal en vindt plaats tussen 25 maart en 1 april 2024. Via de link (Banner) op onze startpagina of op de groep-8 pagina, vindt u de weg naar de aanmeldportal.

Overdracht

Gaat een kind van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs dan is een goede overdracht zeer belangrijk. Dat gebeurt tijdens een overdrachtsgesprek en door het overdragen van het leerlingdossier. 

Eens uitgebreider doorpraten over jouw schoolkeuze kan altijd. Maak dan een persoonlijke afspraak met ons via info@lodewijkcollege.nl.

Wat is nodig om de inschrijving van uw kind compleet te maken?

  • Een werkend e-mailadres om de digitale inschrijving te kunnen opstarten en computer om eventuele documenten te uploaden.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs, - Een ID-kaart of een eigen paspoort (géén bijschrijving) of een uittreksel van het bevolkingsregister;
  • Het advies van de basisschool (brugklas);
  • Betreft het een aanmelding vmbo met lwoo dan ook een aanmeldingsformulier Onderzoek Zorgonderwijs.

Aanmelden tijdens het schooljaar

Dit kan natuurlijk ook, zowel voor de brugklas als voor klas 2 en hoger.

Neem in dat geval contact op met de teamleider.

NIVEAU

TEAMLEIDER

EMAILADRES

EOA (Eerste Opvang Anderstaligen)

I. (Ingeborg)Pols-Stevens

ipo@lodewijkcollege.nl 

vmbo M. (Marian) de Moor-Vael mva@lodewijkcollege.nl 
havo / vwo B. van Heese bhe@lodewijkcollege.nl