Vwo

Het vwo is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, dat onderverdeeld is in atheneum en gymnasium.
Dat wil zeggen dat wij de leerlingen in 6 jaar klaarstomen voor een universitaire studie.
Het verschil tussen atheneum en gymnasium zijn de klassieke talen: Latijn en Grieks. Als een leerling in één van die twee vakken examen heeft gedaan, mag hij zich gymnasiast noemen.

Vanaf het vierde leerjaar volgt de leerling onderwijs in een van de vier profielen:
  1. cultuur en maatschappij
  2. economie en maatschappij
  3. natuur en gezondheid
  4. natuur en techniek 
Het vwo wordt aangeboden op de locatie Zeldenrustlaan. Vwo-leerlingen kunnen ook kiezen voor tweetalig onderwijs.

In de bijlagen vindt u de presentaties van de informatieavonden met de mentor.