Verzoek extra verlof

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw zoon/dochter kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico's loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

Het verzoek voor extra verlof dient u in via onderstaand formulier: